สูตินารีเวช

{{locationName | limitTo:20}}

นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

( สูตินารีเวช )

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ประเทศไทย