1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
ทพญ. ประกายกาญจน์ หาญคณิตวัฒนา
(ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน)
คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
552/5 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400

นัดหมายแพทย์

{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})

{{ats.clinic_name}}

{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}}
{{ats.clinic_name}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
โปรดเลื่อนวันอื่นเพื่อนัดหมาย หรือโทร 092-462-6633