Booking

พญ. สิรารัตน์ โมรรัต

อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. สิรารัตน์ โมรรัต เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
พญ.สิรารัตน์ โมรรัต อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา ให้ความสนใจศาสตร์การวินิจฉัยโรคที่มีความซับซ้อนอย่างสมองและระบบประสาท โดยหลังจากจบการศึกษาเฉพาะทางที่รามาธิบดี ได้ให้มีโอกาสรู้จักกับ Professor ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นสมอง Dr. Simon Harvey และเป็นแรงผลักดันให้ศึกษาเชิงลึกด้านการอ่านคลื่นสมองในเด็ก ที่ Royal Children Hospital, Melbourne, Australia ซึ่งครอบคลุมถึงการอ่านคลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ใหญ่ ซึ่งพัฒนามาจากเด็กด้วย

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • Thai
  • English
  • ประสบกาณ์ทำงาน
- แพทย์ทั่วไปกรมแพทย์ทหารอากาศ
- ประสาทอายุรแพทย์รพ.ภูมิพล
- ประสาทอายุรแพทย์รพ.พร้อมมิตร
- ประสาทอายุรแพทย์/เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.นนทเวช
- ประสาทอายุรแพทย์/เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.กรุงเทพ
- ประสาทอายุรแพทย์สถาบันประสาทวิทยา

Videos

รูปภาพ

image

หน้าเบี้ยวครึ่งซีก'ผลเส้นประสาทอักเสบ

อาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเกิดจากเส้นประสาทเส้นที่ 7 ที่ควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อแสดงสีหน้ามีการทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยมักแสดงอาการค่อนข้างเร็ว บางรายเป็นแบบเฉียบพลัน เช่น ตื่นเช้ามาพบว่า... อ่านต่อ

ปวดศีรษะบ่อยอย่านิ่งนอนใจ

อาการปวดศีรษะส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุที่ร้ายแรงและอาจบรรเทาไปเอง หรือกินยาแก้ปวดก็หายได้ แต่ถ้าปวดบ่อยคงนิ่งนอนใจไม่ได้ ควรสังเกตอาการ หาความสัมพันธ์ว่าปวดศีรษะนั้นๆ มีปัจจัยอะไรที่ท... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
จันทร์ 13:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 12:00
พฤหัส 13:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 14:00
อาทิตย์ 08:00 - 10:00