Booking

พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

สูตินรีเวช

เวชศาสตร์ครอบครัว

สังกัด :
โรงพยาบาลศิริราช

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว ( มะเร็งนรีเวชวิทยา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี

การศึกษา

  • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Dr.med Gynaecologic Oncology (ULM University, Germany)

วุฒิบัตร

  • วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ : ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • อ.ว.(มะเร็งนรีเวชวิทยา) แพทยสภา

ภาษา

  • Thai
  • English
 * หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจเฉพาะนัดเท่านั้น

Videos

รูปภาพ

image

ข้อมูลน่ารู้และวิธีรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก      น้ำผึ้งทำงานเป็นช่างเสริมสวย ทุกวันหลังจากปิดร้าน เธอก็ต้องกลับมาทำงานบ้านและเตรียมอาหารไว้ให้ลูกสาว แต่วันนี้วิภาเริ่มสังเกตเห็น... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลธนบุรี
พุธ 17:00 - 20:00