(อุบัติเหตุ) กระดูกและข้อ

{{locationName | limitTo:20}}

ศาสตราจารย์ นพ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

( กระดูกและข้อ )

คลินิกหมอวิรุฬห์ หมอกระดูกขอนแก่น

150/4 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ใกล้สี่แยก ถ. มิตรภาพ ตัด ถ. ศรีจันทร์)

นพ. จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210