นพ. วศิน พุทธารี

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand

รศ.นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลรามคำแหง

436 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

น.พ. วิทยา ไชยธีระพันธ์

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

นพ. ธนัตถ์ อัศวิษณุ

( หัวใจและหลอดเลือด สวนหัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

90, ศรีราชานคร 3, Si Racha, Si Racha District, Chon Buri 20110

นพ. นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. วิเชียร ทองแตง

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์

( หัวใจและหลอดเลือด )

โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

นพ. วิวัธน์ พู่พรอเนก

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลบางประกอก1

2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย