นัดพบแพทย์

การตรวจระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานสำคัญอย่างไร

31 Mar 2021 เปิดอ่าน 910

เราจะมาพูดถึง ประเด็นนี้กัน ในส่วน ของ การแทรกซ้อน ของหลอดเลือดเลือดขนาดเล็ก ในผู้ป่วยเบาหวาน. ในส่วนของเท้า กัน ในวารสารวิชาการนี้ คือ ล่าสุด ที่ออกมาปี2021 สรุปว่า micro vascular complication ในส่วน nerve damage ( หรือการทำลายของเส้นประสาท) ในการตรวจมีความสำคัญ มาก เพราะมากกว่า 50 % แสดงอาการ เพราะถ้าหาก ไม่ดูแลเท้า ให้ดี ( foot care ) จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงก่อให้เกิด บาดแผลที่เท้าได้ การตรวจดูแลระบบประสาทจะเป็นการดูแลที่เจาะจงไปที่ระบบประสาท มากกว่า แต่ในการควบคุมระดับน้ำตาล จะเป็นการป้องกัน การแทรกซ้อน ของระบบสาท ที่เสื่อมลง และ โรคแทรกซ้อนทางหัวใจด้วย ในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 สำหรับ ชนิดที่ 2 ก็จะชะลอการดำเนินการของโรคให้ช้าลง แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่สูญเสียความรู้สึกที่เส้นประสาทจะกลับ คืนมา แต่การควบคุมน้ำตาลทั้งการให้ยา และ ไม่ให้ยา เป็นการ ลดอาการปวดลง หรืออาการให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สำหรับการตรวจ Neuropathy Diabetic peripheral neuropathy ( DPN) 1 คนไข้ทุกคนจะได้รับการประเมินการตรวจระบบประสาท โดย มี การตรวจ 1. ตรวจในระดับ small fibre เพื่อทำ pinprick and temperature sensation ( ดูความรู้สึก ความแหลมคม และ อุณหภูมิ ) 2 ตรวจในระดับ large fibre เพื่อดู vibration sensation ดูความรู้สึกสั่นสะเทือน ใน อัตรา 128Hz 3. ตรวจในระดับ protective sensation เพื่อดูความรู้สึกในการป้องกันตรวจเอง เราจะใช้ 10g monofilament การตรวจทั้งหมด จะเป็นการประเมิน ความเสี่ยงที่จะเกิดแผลที่เท้า และโอกาสในการถูกตัดเท้า เดี่ยวในหัวข้ออื่นๆจะขอเล่าต่อในตอนต่อไป อยากฝากให้ทุกท่านได้เป็นความรู้ว่า เท้าสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตครับ หมอเฟิร์ส สิทธิพงษ์ Pod med , clinical adv pod