นัดพบแพทย์

ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต

23 Aug 2016 เปิดอ่าน 997

“โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุข มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ และคาดว่าในปี 2559 จะมีผู้สูงอายุที่ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต อัมพฤกษ์ 995 คนต่อ 100,000 คน โดยทุก 2 นาที มีคนเป็นอัมพาต 1 คน และทุกๆ 6 วินาที จะมีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเสียชีวิต 1 คน

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของร่างกาย ในสมองจะประกอบด้วยหลอดเลือดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย หากเส้นเลือดเหล่านั้นตีบ ตัน หรือแตก ก็จะส่งผลให้ร่างกายป่วยทันที หากมาพบแพทย์ไม่ทันจะทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตคือการเพิกเฉยต่ออาการหรือสัญญาณเตือนของร่างกาย

หากมีอาการในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ชาหรืออ่อนแรงของแขนขาหรือใบหน้าข้างใดข้างหนึ่ง ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น พูดลำบาก พูดไม่ได้ หรือไม่เข้าใจคำพูด ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน มีอาการมึนงง หรือเดินไม่มั่นคง เสียศูนย์ ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้งสิ้น

สำหรับการรักษาให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับเวลา ควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะยิ่งรักษาเร็วจะยิ่งมีโอกาสหายเป็นปรกติได้ และผลแทรกซ้อนต่ำ นอกจากนี้ความพร้อมของเทคโนโลยีในการรักษา โดยใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคที่เหมาะสมและยาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นปัจจัยที่สำคัญของผลการรักษาด้วยเช่นกัน

เรื่องการดูแลมีความสำคัญมากในการป้องกันไม่ให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต โดยโรคนี้สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 80 มีข้อปฏิบัติคือ การรักษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การงดสูบบุหรี่ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วยการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด การลดอาหารไขมัน โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว อาหารเค็ม กินผักและผลไม้ให้มาก รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ และที่สำคัญ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ

 

ผู้เขียน : รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์

* ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=184897