นัดพบแพทย์

เตือนเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเด็กเล็กก่อนเปิดเทอม

16 Sep 2016 เปิดอ่าน 505

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงในเด็กเล็กก่อนเปิดเทอม โดยเฉพาะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคปอดบวม เผยพื้นที่เสี่ยงชุมชนแออัด และสถานเลี้ยงเด็กเล็ก

พ.อ.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่า แต่ละปีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เกือบ 2 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคปอดบวม โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา และเอเชีย สาเหตุสำคัญมาจากเชื้อสเตร็ปโตคอกคัส นิวมอเนีย อี หรือเชื้อนิวโมคอกคัส ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการบรรจุวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส หรือวัคซีนไอทีดี เข้าในโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติ เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ภายในปี 2008 องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าให้ประเทศกำลังพัฒนามีการเข้าถึงวัคซีนไอทีดีให้ครบ บรรจุในโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติของทุกประเทศทั่วโลก

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง และพี่เลี้ยงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลเด็กเล็กในช่วงเปิดเทอมนี้ โดยเฉพาะเนอสเซอรี่ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก หากเตรียมการป้องกันก็จะลดการแพร่กระจายของเชื้อสเตร็ปโตคอกคัส ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในลำคอ โพรงจมูกของเด็กเล็ก วิธีป้องกันคือ พี่เลี้ยงเด็ก พ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด ควรล้างมือสุขอนามัยก่อนทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกโรงเรียน และให้ครูสำรวจสถานภาพการได้รับวัคซีนของเด็กจากสมุดบันทึกวัคซีนด้วย ถ้าเด็กมีไข้สูง ซึม งอแง ให้รีบพบเพทย์ และให้หยุดเรียน

พ.อ.พญ.ฤดีวิไล กล่าวอีกว่า ประเทศไทยพบเชื้อโรคปวดบวม ทั้งจากแบคทีเรียฮิบ และเชื้อนิวโมคอกคัส แต่พบเชื้อนิวโมคอกคัสมากกว่า เพราะว่าวัคซีนฮิบ มีการฉีดให้เด็กไทยมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะที่วัคซีนไอทีดี นำมาใช้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว 6-7 ปี เพราะไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ และราคาค่อนข้างสูง สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดติดเชื้อโรครุนแรงดังกล่าว ได้แก่ ชุมชนแออัด สถานเลี้ยงเด็กเล็ก

* ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9500000046076