Privacy Policy

"ประโยชน์คนไข้เป็นกิจที่หนึ่งคือสิ่งที่เรายึดถือที่สุดในการทำงานของเรา ซึ่งรวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ในPrivacy Policy นี้จะช่วยอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเราปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@zeekdoc.com ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ZeekDoc

 

1.แนะนำเบื้องต้น

บริษัทซีคด็อกจำกัด (ใช้แทนว่า “เราหรือ “ZeekDoc”) สัญญาว่าจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกของเรา , ผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ใช้งานอื่นๆของ ZeekDoc.com (ระบบ) และ แอพพลิเคชั่น หรือการบริการที่เกี่ยวข้องจาก ZeekDoc (เรียกว่า “บริการต่างๆ”) เราทำ Privacy policy นี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านมั่นใจขณะที่ใช้บริการต่างๆและเพื่อชี้แจงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยจะมีผลเฉพาะ “บริการต่างๆของเราเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ หรือการบริการดิจิตอลอื่นๆที่ท่านอาจได้เข้าถึงและใช้งานผ่านบริการต่างๆของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆหรือการบริการทางดิจิตอลอื่นๆของพาร์ทเนอร์ของZeekDoc ซึ่งอาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน และมีการใช้ Policyที่แตกต่างจาก Privacy Policy ของเรา ท่านได้รับความคุ้มครองด้วยPrivacy Policyจากการใช้บริการต่างๆ และข้อตกลงในการใช้งาน  ( Terms of Use)

 

เมื่อท่านได้ใช้บริการต่างๆของเรา ท่านได้ยอมรับข้อปฏิบัติและนโยบายที่ระบุในPrivacy Policyและได้ยอมรับการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูลของท่านตามที่ระบุในPrivacy Policyฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อตกลงของ Privacy Policy ท่านไม่สามารถใช้บริการต่างๆของเราได้ ถ้าท่านได้ใช้บริการต่างๆในนามของบุคคลอื่น(เช่น บุตรหลานของท่าน)หรือองค์กร (เช่นนายจ้าง) ท่านได้รับมอบอำนาจแทนบุคคลหรือองค์กรนั้นๆในการยอมรับPrivacy Policyฉบับนี้ในนามของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

 

2.การเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไป

บางบริการต้องการให้เราเก็บข้อมูลของท่านเพื่อที่จะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของท่านที่เหมาะสมที่สุด เมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการต่างๆ เราอาจจะขอให้ท่านแจ้งข้อมูลต่างๆเพื่อระบุตัวตนของท่านหรือสามารถใช้ระบุบุคคลแต่ละท่านได้ (Personal Information) ข้อมูลส่วนตัวต่างๆอาจมีดังนี้ (และอาจมีมากกว่ากว่านี้) (1.)ช่องทางการติดต่อ (เช่นอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (2.)ข้อมูลประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ วันเกิด ตำแหน่งที่อาศัยอยู่) (3.)ข้อมูลประกันสุขภาพ (เช่น บริษัทประกันที่ท่านมี แผนประกัน เลขกรมธรรม์) (4.)ข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล) (รวมเรียก "ผู้ให้บริการทางการแพทย์") ที่ท่านเคยพบ สาขาเฉพาะทาง เหตุผลที่ท่านต้องการพบแพทย์ วันที่พบแพทย์ ประวัติการรักษา และข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆที่ท่านแบ่งปันกับเรา และ (5.)ข้อมูลบ่งชี้อื่นๆที่ท่านสมัครใจแจ้งมา รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น พาสเวิร์ด และข้อมูลส่วนตัวต่างๆในอีเมลหรือจดหมายที่ท่านส่งมาให้เรา ท่านอาจได้เข้าถึงและใช้บริการบางอย่างที่จะสงวนการเข้าถึงหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา

 

3.การใช้ข้อมูล

เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจผู้ใช้งานZeekDocได้ดีขึ้นและช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพได้ท่านได้ดียิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การทดลองส่งอีเมลแบบต่างๆที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านต้องการข่าวสารข้อมูลสุขภาพแบบใดๆ)หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจในดุลยพินิจของเรา

 

เราได้นำข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อจะให้การบริการและพัฒนาการบริการให้ดีที่สุด พัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ให้บริการข้อมูลแพทย์ ให้ข้อมูลสุขภาพต่างๆตามที่ท่านต้องการ

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการต่างๆที่ท่านแจ้งมา

เพื่อติดต่อท่านเมื่อยามจำเป็น รวมถึงการแจ้งเตือนนัดหมายที่จะมาถึง

เพื่อจัดหา ดูแล บริหาร และขยายการบริการต่างๆ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆภายในองค์กรที่จะสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน การบริการต่างๆและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะบริการท่าน

เพื่อปรับการบริการต่างๆและสร้างประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านซึ่งอาจรวมไปถึงข้อความที่ส่งให้ หรือ การแสดงผลการค้นหา

เพื่อที่จะแจ้งให้ท่านทราบบางข้อมูล บริการ หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับZeekDoc หรือการบริการต่างๆของเรา

เพื่อที่จะส่งอีเมลและช่องทางสื่อสารอื่นๆเพื่อส่งข้อมูล เนื้อหา บทความที่เราคิดว่าท่านอาจจะสนใจจากความต้องการส่วนบุคคล

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานอื่นรวบรวมกับข้อมูลที่เราได้รับจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านและใช้ในจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในPrivacy Policy

 

4.การเปิดเผยข้อมูล

Zeekdoc มีนโยบายเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก เราจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ ทำตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือปกป้องสินทรัพย์ของเรา หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามารถจะกระทำได้ เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ เพื่อการทำธุรกรรมของท่าน หรือ เพื่อให้บริการต่างๆตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านได้ทำการนัดหมายผ่านระบบ เพื่อให้สถานพยาบาลทำการนัดหมายหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น ตามแต่สถานพยาบาลนั้นๆจะเห็นสมควร

รวมถึงเราอาจเปิดเผยข้อมูลหากมีการร้องขอจากเจ้าที่หรือองค์กรภาครัฐ

 

ในบางสถานการณ์ และในการให้บริการต่างๆ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับมาจากท่าน

-เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ท่านเลือกทำนัดหมายผ่านระบบ 

  หรือผู้ให้บริการทางแพทย์ท่านอื่นๆที่ท่านยินยอมในการทำนัดหมาย กรณีที่นัดเดิมไม่สามารถทำได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีการยกเลิกนัดเดิม

-เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับผู้ให้บริการทางแพทย์ท่านอื่นที่ได้มีการส่งต่อในการรักษาเพื่อการรักษาที่เหมาะสมกับท่านที่สุด

-เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน

-เราไม่ขายอีเมลของท่านไปยังบุคคลอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับพันธมิตรของเราเพื่อจัดแสดงข้อมูลที่เหมาะสมกับท่าน

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัว ตามดุลยพินิจของเรา หากเราเห็นว่าจำเป็นตามกฏ และข้อบังคับ และเพื่อความปลอดภัยของท่าน
Zeekdoc
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข นโยบาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5.ข้อมูลทั่วๆไป

ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลใดๆก็ตามที่ท่านให้เพื่อการ รีวิว ให้คะแนนความพึงพอใจ ที่มีการเปิดเผยสาธารณะโดยเจตนา เราแนะนำให้ท่านพิจารณาด้วยความระมัดระวังที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโพสต์ที่เป็นสาธารณะ

 

6.การควบคุมข้อมูลส่วนตัวและการแจ้งเตือน

ถ้าท่านได้ลงทะเบียนใช้งานในระบบแล้ว ท่านสามารถที่จะปรับแต่งข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลบัญชีโดยล็อกอินและลงบัญชีเข้าใช้ระบบ ถ้าท่านต้องการปิดบัญชีของท่าน โปรดส่งอีเมลมาได้ที่ info@zeekdoc.com เราจะลบบัญชีของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

และท่านสามารถแจ้งเราได้ทันทีหากบัญชีของท่านสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

7.ข้อมูลที่สร้างขึ้นในนามของบุคคลอื่นหรือบุตรหลาน

การบริการต่างๆไม่เหมาะกับผู้ใช้ที่อายุตำ่กว่า 18 ปี หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และZeekDoc ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลใดๆจากผู้เยาว์หรือให้บริการใดๆโดยตรงกับผู้เยาว์ ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป หรือเป้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

หากท่านใช้บริการต่างๆในนามของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ท่านยินยอมให้ ZeekDocติดต่อท่านเพื่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ ท่านยินยอมให้เราส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลสื่อสารกับผู้ที่ใช้บริการในนามของท่าน

 

8.เว็บไซต์อื่นๆ

การบริการอื่นๆที่มีการฝังลิงค์ หรือบทความจากเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้มีการรับรองคุณภาพหรือความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล หากท่านได้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์อื่นผ่านจากลิงค์ที่ระบุในระบบZeekDoc ท่านยินยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆและเราไม่รับผิดชอบนโยบายหรือเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์อื่นๆ

 

9.การอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงPrivacy Policy

เราอาจมีการอัพเดตและเปลี่ยนแปลงPrivacy Policy และสนับสนุนให้ท่านมีการตรวจสอบและอ่านเนื้อหาในส่วนนี้เป็นระยะๆ ถ้าท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการปรับในอนาคต ขอให้ท่านหยุดใช้บริการต่างๆของเรานับตั้งแต่วันที่ท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลง