นโยการคืนเงิน

Refund Policy

หากคุณ ไม่เคยใช้งานสมัครสมาชิกแบบ Advance หรือ Premium มาก่อน คุณสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ เพียงติดต่อมาที่ support@zeekdoc.com หรือ 092-462-6633