Terms of Service

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงดังต่อไปนี้ มีผลระหว่างผู้ใช้บริการ และ บริษัท ซีคด็อก จำกัด (“ZeekDoc” หรือ “เรา”) , การบริการต่างๆ ของ ZeekDoc.com หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ภายใต้การดูแลของ ZeekDoc ไม่ว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเราหรือไม่

หากท่านได้เข้ามาใช้บริการหรือเข้าถึงบริการต่างๆของเรา โดยมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึง ยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ท่านไม่เหมาะสมที่จะใช้บริการของเรา  

โปรดรับทราบว่าเราไม่มีการการันตีหรือให้ความคุ้มครองผลจากการใช้บริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในนามของบุคคลอื่นนอกจากตัวท่านเอง ถือว่าบุคคลท่านนั้นยินยอมรับข้อตกลงดังกล่าวเสมอเสมือนตัวท่านเอง

 

1. เกี่ยวกับ ZeekDoc

เนื้อหาบางส่วนสามารถเข้าดูได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก และเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ กรุณาสร้างบัญชีของท่าน โดยให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งท่านได้อนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ตกลงไว้ใน นโยบายส่วนบุคคล

ท่านรับทราบดีว่า เนื้อหาต่างๆที่ปรากฎใน ZeekDoc.com และ แอพพลิเคชั่น อาจจะมาจากสถานพยาบาลหรือบุคคลากรทางการแพทย์นั้น ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คนไข้และแพทย์แต่อย่างใด และ ไม่ได้มีการวินิจฉัย หรือ รักษาใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลต่างๆเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านประกอบการตัดสินใจในการเลือก แพทย์ ทันตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ รวมไปถึง สถานพยาบาลต่างๆ (เรียกรวมเป็น "ผู้ให้บริการสุขภาพ”) และ “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ กราฟฟิก รูปภาพ รูปถ่าย คลิปวิดิโอ บทความเกี่ยวกับสุขภาพ งานวิจัย คำแนะนำ หรือ ข้อมูลต่างๆที่แสดงไว้ในระบบ 

ข้อมูลของหมอและสถานพยาบาล ใน zeekdoc.com เป็นเพียงแค่การอ้างอิง ข้อมูลต่างๆได้มาจาก รายงานอ้างอิง เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือ เก็บจากหลายแหล่งข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะมีการอัพเดทจากการอัพเดทเองจากแหล่งอ้างอิงดังกล่าว และ จะมีการอัพเดทเป็นครั้งคราว และ ในบางครั้งอาจจะไม่อัพเดท หรือ มีข้อผิดพลาดบ้าง เรามีความพยายามที่จะจัดหาเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำให้ท่าน โดยที่เราไม่รับรองหรือการันตี หรือไม่เป็นตัวแทนในการรับผิดชอบผลต่างๆ จากเนื้อหาและข้อมูลที่ได้แสดงไว้หรือกล่าวโดยนัย ทั้งประวัติของแพทย์ ความเชี่ยวชาญ สาขาที่ชำนาญ สถานที่ทำงาน เวลาปฏิบัติงาน หรือราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อมูลบริษัทประกัน หรือข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการให้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมาจากการตัดสินใจของท่านเอง หรือตัวแทนของท่าน ที่มาจากเนื้อหาต่างๆที่แสดงในระบบ และนอกจากนั้น เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการแนะนำหรือชี้แนะให้ท่านใช้บริการกับแพทย์หรือสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบทั้งสิ้น 

 

2. เราไม่ได้ให้บริการ วินิจฉัย หรือรักษา หรือจ่ายยา ใดๆ และห้ามใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

เนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่ปรากฎอยู่ใน ZeekDoc หรือจากทีมงานของZeekDoc พันธมิตรของZeekDoc หรือบริการต่างๆจากZeekDocที่ได้รับจาก แพทย์ ทันตแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์อื่น

เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล เวลานัดหมาย เท่านั้น และเนื้อหาข้อมูลต่างๆไม่สามารถทดแทนหรือแทนที่การวินิจฉัย หรือการรักษาจากแพทย์ที่สถานพยาบาลได้ ไม่มีการรักษาหรือวินิจฉัยใดๆเกิดขึ้นผ่านบริการของZeekDoc ทั้งจากการบริการค้นหาแพทย์ การได้รับอีเมล์จากZeekDoc หรือทีมงานZeekDocที่จะช่วยคุณค้นหาแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ

โปรดอย่าเพิกเฉยหรือเลี่ยงการพบแพทย์ที่สถานพยาบาลไม่ว่ากรณีใดๆ และอย่าใช้บริการZeekDocในกรณีฉุกเฉิน กรุณาโทรติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในบริเวณใกล้เคียงหรือ 1669

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่จะถือเป็นการรักษาหรือวินิจฉัยจากแพทย์ ทันตแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์สาขา หรือหน่วยงานสถานพยาบาล

เราไม่ได้แนะนำหรือชี้แนะการรักษาหรือแพทย์หรือสถานพยาบาลใดโดยเฉพาะ หรือจากเนื้อหาต่างๆที่ปรากฎในZeekDoc หากท่านพึ่งพาข้อมูลใดๆ หรือ บริการใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านโดยลำพัง เราแนะนำให้ท่านค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ รวมถึง สถานพยาบาลต่างๆ หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อยืนยันประวัติและข้อมูลของแพทย์ที่อยู่ในระบบ

 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้และแพทย์บนระบบ ZeekDoc

ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพ ผู้ชำนาญการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ และสถานพยาบาล ได้ใช้บริการZeekDocเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้กับท่าน แต่ไม่สามารถทดแทนการดูแลรักษาได้ ดังนั้นจึงไม่ได้มีการสร้างลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้และแพทย์ผู้ปฏิบัติใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นบทความสุขภาพต่างๆหรือจากการใช้บริการต่างๆบนZeekDoc ทั้งการค้นหาแพทย์ คลิปวิดิโอ กล่องข้อความ อีเมล ลิงค์อื่นๆ หรือการช่วยเหลือใดๆก็ตามจากทีมงานที่ได้ช่วยท่านค้นหาแพทย์ที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ

ZeekDocสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้การบริการต่างๆของZeekDocอย่างมีความรับผิดชอบ แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถการันตีตารางเวลาที่ออกตรวจ ของผู้ให้บริการทางการแพทย์ใดๆก็ตามได้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากการนัดหมายทุกกรณี หรือ การบาดเจ็บที่เกิดจากการนัดหมายไม่สำเร็จ การถูกยกเลิกนัด หรือ ผลเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง จากการใช้บริการต่างๆของZeekDoc

 

4.ข้อตกลงของข้อมูลของผู้ให้บริการสุขภาพและรายชื่อของผู้ให้บริการสุขภาพ

ZeekDoc ไม่ได้มีข้อมูลผู้ให้บริการสุขภาพทุกสถานพยาบาล และยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะมีเฉพาะสถานบริการสุขภาพที่ได้เข้าร่วมกับ ZeekDoc เท่านั้น

ท่านรับผิดชอบการเลือกผู้ให้บริการสุขภาพด้วยท่านเอง ZeekDocเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลแพทย์ผู้ทำการปฏิบัติการในสาชาเฉพาะทางต่างๆ โดยแพทย์หรือสถานพยาบาลอาจได้มีการทำสัญญากับZeekDoc ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลแพทย์และการนัดหมายออนไลน์ของสถานพยาบาลผ่านระบบZeekDoc เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของคนไข้ และเพื่อให้มีการเพิ่มตัวเลือกอื่นๆของผู้ให้บริการสถานพยาบาลที่หลากหลายในระบบ เราจึงจัดหารายชื่อ ประวัติ และข้อมูลต่างๆของผู้ให้บริการทางการแพทย์มาให้ท่าน ผลการค้นหาต่างๆขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คนไข้เลือกเข้ามา เช่น พื้นที่ใกล้เคียง สาขาเฉพาะทาง/ความเชี่ยวชาญพิเศษของแพทย์ที่ต้องการ บริษัทประกันสุขภาพที่ใช้ และรวมไปถึงตารางออกตรวจของแพทย์ในวันนั้นๆหรือเวลาที่ใกล้ที่สุด หรือจากการประวัติการใช้บริการในครั้งก่อนหน้า เป็นต้น) ท่านทราบดีว่า (1.) ทางZeekDocไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ท่านใด (2.) และไม่ใช่ตัวแทนหรือการันตีคุณภาพผลการรักษาใดๆของสถานพยาบาลหรือแพย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ (3.) ZeekDocไม่ได้มีการรับค่าธรรมเนียมใดๆจากผู้ให้บริการทางกรแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อจัดสรรตำแหน่งหรือลำดับการแสดงผลในผลการค้นหา

 

5. การให้บริการต่างๆและเนื้อหาบทความต่างๆเป็นเพียงเพื่อการให้แหล่งข้อมูลในให้ความรู้อย่างไม่เป็นทางการ

การให้บริการต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ทั่วๆไป ได้มีการตรวจสอบจากบรรณาธิการส่วนบุคคล โดยไม่มีการการันตีว่าบทความนั้นจะ แม่นยำ ครบถ้วน และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ และเราจะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆหรือข้อละเมิดใดๆที่ได้รับมาจากการใช้ข้อมูลจากบทความ

บทความเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลผู้ให้บริการทางการแพทย์:

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงข้อมูลทั่วๆไปเท่านั้น โดยที่มีการรวบรวมมาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เองหรือมาจากเจ้าหน้าที่รวบรวมมาจากหลายแหล่งอ้างอิงซึ่งอาจจะไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่ได้รับการอัพเดต ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกัน:

ข้อมูลของบริษัทประกันหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นแหล่งอ้างทั่วไปๆและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น โดยที่ข้อมูลของบริษัทประกันอาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆของประกันมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ปรากฏยังไม่อัพเดตหรือไม่ครบถ้วน แม่นยำ และถึงแม้เราจะพยายามจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ แต่เราก็ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่อัพเดต และท่านต้องรับผิดชอบการใช้งานโดยตัวท่านเอง

 

6.ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคนไข้และเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเรา เนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆที่เราขอจากท่านและเหตุผล

ในการสร้างบัญชีกับZeekDoc ท่านต้องให้ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อท่านทำการนัดหมายกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยที่เราจะส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังสถานพยาบาลที่ท่านทำการนัดในนามของท่าน

ถ้าหากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากบริการอื่นๆของZeekDoc ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกับเราได้ โดย "นโยบายความเป็นส่วนตัว” ได้ระบุถึงการใช้ข้อมูล แบ่งปัน ข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับZeekDocโดยสมัครใจ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ช่องทางการติดต่อ บริษัทประกัน ประวัติการรักษา ข้อมูลการรักษาในปัจจุบัน และข้อมูลอื่นๆ (รวมเรียก “ข้อมูลส่วนตัว”)

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับทางเรา ท่านได้ให้อำนาจกับ ZeekDoc หรือทีมงานหรือตัวแทนและอื่นๆในการปฏิบัติงานในนามของท่าน โดยท่านอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นไปตาม "นโยบายส่วนตัว” โปรดอ่าน “นโยบายส่วนตัว” ด้วยความระมัดระวัง ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงตามกฎหมาย เมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ (ซึ่งรวมถึงไซต์ด้วย) 

 

7.ความรับผิดชอบของท่าน

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับZeekDoc โดยสมัครด้วยอีเมลและสร้างพาสเวิร์ด ท่านควรรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชีเป็นความลับและไม่แบ่งปันบัญชีร่วมกับผู้อื่น และหากท่านพบว่าพาสเวิร์ดหรือบัญชีท่านถูกขโมยกรุณาอีเมลมาแจ้งได้ที่ info@zeekdoc.com

การบริการนัดแพทย์ผ่านZeekDocจะฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกด้วยตัวท่านเอง โดยการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ท่านต้องปรึกษากับแพทย์หรือสถานพยาบาลโดยตรง

ท่านจะต้องรับผิดชอบผลต่างๆที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆและการสร้างบัญชีของท่าน รวมถึงการใช้บริการต่างๆโดยคนอื่นใช้ในนามชื่อของท่าน ท่านจะต้องใช้บริการต่างๆของเราอย่างถูกต้องตามข้อตกลง และไม่ใช้เพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้น และท่านต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บกพร่อง หรือเสื่อมเสียกับระบบของเราหรือเครือข่ายของเราหรือรบกวนการใช้งานผู้ใช้ท่านอื่นๆ ท่านต้องไม่พยามที่จะเข้าถึงระบบในส่วนที่ท่านไม่ได้รับอนุญาต หรือบัญชีผู้ใช้ หรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆ ผ่านการแฮ็ค หรือเจาะพาสเวิร์ด หรือวิธีการต่างๆ ท่านจะต้องไม่ดึงข้อมูลต่างๆ หรือบริการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึง ตารางออกตรวจ ข้อมูลประกัน บทความสุขภาพ และอื่นๆ) ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

เราอาจดำเนินการตามกฏหมาย หากท่านละเมิดข้อตกลงของการใช้งานต่างๆดังที่กล่าวมา

 

8. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือบริการใหม่ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม

บางครั้งเรามีการเพิ่มฟีเจอร์หรือการบริการอื่นๆเพิ่มเติม ทดแทนบริการเดิม หรือยกเลิกบางบริการไป โดยที่ข้อตกลงในการใช้งานยังคงครอบคลุมการบริการใหม่ด้วยเช่นกัน

และการบริการอาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้เช่นกัน ในการใช้บริการใดๆก็ตาม ถือว่าท่านได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆในการใช้งานแล้ว

 

9. ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ท่านอาจพบลิงค์ต่างๆเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นขณะใช้บริการของเรา โดยลิงค์ต่างๆจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น และเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ท่านทราบดีว่าและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบกับข้อมูลหรือความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านี้ แม้ว่าเราจะพยามใส่ลิงค์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของข้อมูล แต่เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฏ หรือ ไม่เหมาะสมเราจะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์เหล่านั้นทุกกรณี

 

10 . การปฏิเสธความรับผิดชอบ 

เราสร้าง ZeekDoc ขึ้นมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และเราอยากให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง ขณะที่เราตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุด ท่านรับทราบดีว่า เราไก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ และเราไม่มีหน้าที่ที่จะกระทำการใดๆดังต่อไปนี้  (1.) ให้ผู้ใช้มาเข้าใข้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ (2.) บทความต่างๆที่ท่านเข้ามาอ่าน (3.) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูล (4.) การใช้ข้อมูลหรือการตีความจากช้อมูลที่ปรากฏ หรือ (5.) การกระทำใดๆก็ตามที่ท่านทำจากการได้รับข้อมูลที่ปรากฏในระบบ เราไม่รับผิดชอบในกรณีต่างทั้งสิ่งที่ได้รับจากบริการของเรา หรือ ไม่ได้รับจากบริการของเรา หรือ ผลจากบทความข้อมูลที่ท่านได้อ่าน เราไม่ใช่ตัวแทนและไม่การันตีคำแนะนำหรือตัวเลือกต่างๆที่แสดงผลอยู่ในระบบและบริการต่างๆ เราไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจใดๆจากท่าน เราได้ให้บริการตามที่มี (AS IS) และ ตามที่จัดหาได้ (AS AVAILABLE) เราไม่สามารถการันตีการให้ให้บริการใดๆ รวมถึง ไม่มีบริการแบบด่วนพิเศษ หรือ นัยยะของการรับรองใดๆ เพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองตามกฏหมาย เราปฏิเสธความรับผิดชอบผลต่างๆที่เกิดจากการใช้บริการในทุกกรณี ไม่ว่าการรักษาที่ท่านได้รับจากใช้บริการต่างๆของรับจะมีประสิทธิผลหรือไม่ น่าเชื่อถือ หรือถูกต้องแม่นยำหรือไม่ หรือจะตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ เราไม่สามารถการันตีได้ว่าท่านจะเข้าถึงหรือได้รับการบริการทุกๆอย่าง ทั้งทางตรงหรือผ่านผู้ให้บริการหน่วยงานอื่นๆที่ท่านได้เลือกในเวลานั้นๆ พื้นที่นั้นๆ เราไม่รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ความเหมาะสมข้อมูลที่มีในระบบ ที่มาจากผู้ใช้บริการต่างๆ หรือจากฐานข้อมูลอื่นๆ แหล่งอ้างอิงอื่นๆ ZeekDoc ไม่รับรองหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบข้อมูล ซอฟแวร์ และฟังก์ชั่นต่างๆที่ท่านได้ใช้บริการหรือไม่รองรับความปลอดภัยใดๆที่เกี่ยวกับการส่งถ่ายข้อมูลที่เป็นความลับ ZeekDocไม่รับรองว่าจะปฏิบัติงานโดยปราศจากความผิดปกติใดๆ (Error-free) ความขัดข้องใดๆ(Bug-free) หรือความบกพร่องใดๆ ไม่รับรองว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย หรือ ไม่รับรองว่าการบริการ ซอฟแวร์ จะปราศจากไวรัสจากคอมพิวเตอร์หรือตัวทำอันตรายระบบต่างๆ