Booking

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

กระดูกและข้อ

สังกัด :
โรงพยาบาลตำรวจ

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน กระดูกและข้อ ( ข้อเข่า ข้อสะโพก บาดเจ็บจากกีฬา ไหล่ ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
  • Knee Reconstruction and Sports Medicine, The Insall Scott Kelly Institutes, New York, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Arthroplasty Surgery, Monash Medical Centre, ออสเตเรีย, 2545

ภาษา

  • Thai
  • English
  • แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
          - Team Physician Development Course
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
          - Hip
          - Knee
          - Hip Resurfacing
 

รูปภาพ

image

6 ปัจจัย ที่มาข้อสะโพกพัง

ข้อสะโพกเสื่อมอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แม้แต่ในวัยเด็กอายุ 4-5 ขวบขึ้นไปก็สามารถพบโรคนี้ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมของข้อสะโพกนั้นมาจากหลายปัจจัยหลักๆ โดย นพ.วิโรจน์ ลาภไพบ... อ่านต่อ

สะโพกเสื่อมก่อนวัย ยืดอายุใช้งานนานที่สุดอย่างไร

 เมื่อพูดถึงความเสื่อมของข้อสะโพก หลายคนเชื่อว่าจะเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ความจริงคือ คนในวัยหนุ่มสาวก็มีโอกาสเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมได้เช่นกัน ปัจจุบันคนไทยได้รับความทุก... อ่านต่อ

แพทย์เตือนสิงห์นักดื่ม ระวังข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสะโพก ถือเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งในร่างกายของคนเรา ใช้ในการเคลื่อนไหว แบกรับน้ำหนักตัว การใช้งานเป็นเวลานาน และไม่ดูแล จึงมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ และความเสี่อมสึกหรอได้ เช่นเ... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
อาทิตย์ 09:00 - 12:00