1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
ศ.(พิเศษ)นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ
(ศัลยแพทย์)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว