1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
พญ. อลิศรา อารีราชการัณย์
(กระดูกและข้อ Arthroscopic Shoulder, Knee, Hip Surgery)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว