1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
พ.ต.อ.นพ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
(กระดูกและข้อ ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมและผ่าตัดส่องกล้องเอ็นในข้อไหล่-สะโพก-เข่า , เอ็นข้อเข่า-ไหล่ฉีกขาด หมอนรองข้อเข่า)
โรงพยาบาลนนทเวช
30/8 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นัดหมายแพทย์

{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})

{{ats.clinic_name}}

{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}}
{{ats.clinic_name}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
โปรดเลื่อนวันอื่นเพื่อนัดหมาย หรือโทร 092-462-6633