1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
พ.ญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี
(ตา)
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
80/1 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว