1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
นพ. ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว