1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร
(กระดูกและข้อ)
โรงพยาบาลธนบุรี
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว