1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
ทพญ. บุษบา(หมอจีน) เสริมศรี
(ทันตกรรม รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก งานศัลยกรรม งานศัลย์ปริทันต์ ครอบฟัน สะพานฟัน จัดฟัน จัดฟันใส ฟันปลอม วีเนียร์ รากเทียม)
คลินิกทันตกรรม The Art ระยอง
สาขาสี่เเยกบ้านเเลง 111/11-12 หมู่6 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

นัดหมายแพทย์

{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})

{{ats.clinic_name}}

{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}}
{{ats.clinic_name}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
โปรดเลื่อนวันอื่นเพื่อนัดหมาย หรือโทร 092-462-6633