Booking

ทพญ. ปราณี หงสกุล

ทันตกรรม


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ทพญ. ปราณี หงสกุล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมรากฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตแพทย์ประจำบ้าน), สาขาทันตกรรมรากฟัน, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมรากฟัน, ประเทศไทย

ภาษา

  • Thai
  • English
  •  ความชำนาญพิเศษ
- การรักษาคลองราก, รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ, รักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าช่องปาก, การรักษาอาการปวดฟันฉุกเฉิน
  • การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน
- ทันตแพทย์รักษารากฟัน, คลินิกพิเศษ, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน