Booking

ทพ. ฉัตรณรงค์(หมอตุย) แพทย์พุฒิธรรม

ทันตกรรม


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ทพ. ฉัตรณรงค์(หมอตุย) แพทย์พุฒิธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม(วีเนียร์) ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมหัตถการ(อุด ครอบฟัน) ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา
เสาร์ 10:00 - 13:00, 14:00 - 19:00
อาทิตย์ 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00