Booking

ทพ. ธนา จูระมงคล

ทันตกรรม


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ทพ. ธนา จูระมงคล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลปิยะเวท

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • Thai
  • English
 

Videos

รูปภาพ

image

เตือนจัดฟันแฟชั่นวัยรุ่น เสี่ยงติดเชื้อ ไม่คุ้มเสีย

ปัจจุบันการจัดฟันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน หลายคนจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟัน โดยใช้บริการคลินิกหรือร.พ.ที่ได้มาตรฐาน มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยว... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลปิยะเวท
อังคาร 09:00 - 17:00
พฤหัส 09:00 - 17:00