Booking

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

สูตินรีเวช

ฉีดวัคซีน HPV

สังกัด :
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช ฉีดวัคซีน HPV ( มะเร็งนรีเวชวิทยา ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชวิทยา ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาที่ University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 16 ปี

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
  • มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539

ภาษา

  • Thai
  • English
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
            - มะเร็งทางนรีเวชวิทยา
 
 
 

รูปภาพ

image

เมื่อไหร่มีเซ็กส์ได้หลังคลอดและควรคุมกำเนิดอย่างไรดี

ปัญหาของผู้หญิงที่คลอดบุตรไม่ถึงเดือนหรือไม่กี่เดือนแล้วสามีขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย กลัวท้อง ต้องป้องกันอย่างไร เรื่องนี้ รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ เลขาธิการสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย... อ่านต่อ

สารพัด 'ความเชื่อ' เมื่อตั้งครรภ์ เรื่องที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง!

แม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์จะพัฒนาไปไกล แต่ความเชื่อที่เล่าขานกันปากต่อปากของคนโบราณยังคงมีอยู่ แล้วแต่ใครจะเชื่อมากเชื่อน้อย เช่นกันกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเชื่อต่างๆ นานา และย... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
เสาร์ 17:00 - 20:00