Booking

นพ. อดุลย์ชัย แสงเสริฐ

ศัลยแพทย์


นพ. อดุลย์ชัย แสงเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยแพทย์ ( ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วุฒิบัตร

  • Internships (แพทย์ทั่วไป) รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • ประสบการณ์ทำงาน
- แพทย์ประจำแผนก ฉุกเฉิน รพ.วิชัยยุทธ
- แพทย์ที่ปรึกษา สวยงามคลินิก
- แพทย์ที่ปรึกษา รพ.เลอลักษณ์
- แพทย์ที่ปรึกษา บีบีคลินิก

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน