Booking

ผศ.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์

มะเร็ง

สังกัด :
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ผศ.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน มะเร็ง ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาที่ University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

ภาษา

  • Thai
  • English

Videos

รูปภาพ

image

อาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรรับประทานขณะรักษา

หลายท่านคงได้รับข้อมูลจากการบอกเล่าหรือการอ่านว่า การเลือกรับประทานอาหารสามารถป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งอย่างได้ผล ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เราควรจะเลือกรับประทานอาหารบางอย่างเพื่อป้องกั... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
อังคาร 17:00 - 20:00