Booking

ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ

ทางเดินอาหารและตับ

อายุรกรรมทั่วไป

สังกัด :
โรงพยาบาลศิริราช

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทางเดินอาหารและตับ อายุรกรรมทั่วไป ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ or โรงพยาบาล BNH

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2545
  • สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, สหรัฐอเมริกา, 2547
  • สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2548
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
  • Gastroenterology & Hepatology, Yale University, New Haven, Connecticut, สหรัฐอเมริกา, 2544-2547

ภาษา

  • Thai
  • English
  • ตำแหน่งทางวิชาการ
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
          - Hepatology, Liver Transplant
 
* หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วันพุธ สัปดาห์ที่ 5 (สัปดาห์ที่ 5)

Videos

รูปภาพ

image

ตับวาย ตับแข็งหรือตับเสื่อม : ตับ พระเอกที่ตายตอนจบ

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราล้วนแต่มีความสำคัญ ตับ ก็เช่นกัน ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักตับให้ดีขึ้น โดยผู้ที่จะมาให้ความรู้ ในเรื่องนี้คือ ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ สาขาวิชาโรคระบบทาง... อ่านต่อ

เตือน! สาวติดขนมขบเคี้ยว โรคไขมันพอกตับ-มะเร็งมาเยือน

เพื่อนสาวร่างท้วม เดินหน้าเศร้า มาบอกเล่าว่ากำลังเป็น “โรคไขมันพอกตับ” ชื่อโรคแปลกหู ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน เห็นเธอว่า ช่วงนี้หมอแนะให้ลดน้ำหนัก ลดทานแป้ง รวมถึงงดขนม... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พฤหัส 17:00 - 19:30
โรงพยาบาล BNH
เสาร์ 11:30 - 13:30