Booking

พญ. ปรุงสุคนธ์ เมืองแสน

กุมารเวช


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. ปรุงสุคนธ์ เมืองแสน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กุมารเวช ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษา

  • Thai
  • English
  •  ประวัติการทำงาน
- ปี 2549 - 2551 แพทย์โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี 2554 กุมารแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
- ปี 2555 กุมารแพทย์โรงพยาบาลราชเวชจังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2556 กุมารแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่

Videos

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน