Booking

ศ.พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี

ทางเดินหายใจและปอด

สังกัด :
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ศ.พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทางเดินหายใจและปอด ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ และเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิดี เป็นเลขาธิการสมาคมโรคปอดแห่งประเทศไทย กรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย (อนุสาขาระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)

รูปภาพ

image

รพ.รามาฯ สร้างนวัตกรรมการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด “ไทชิ ชี่กง” ดึงการรำไทเก๊กผสมผสานวิธีการหายใจที่ถูกต้อง ช่วยลดอาการกำเริบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ 26-27% เสนอ สปสช.ทำเป็นซีดีไกด์ไลน์แก่โรงพยาบาลอื่น 

       ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักเป็นกลุ่มโรคที... อ่านต่อ

ระวัง! โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก เผยเป็นแล้วไม่หาย

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลการสำรวจล่าสุด ระบุว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคร้ายอันเป็นภาระหนักของผู้ป่วยในทวีปเอเชีย โดยข้อมูลจากผลการสำรวจล่าสุดในหัวข้อ "ระบาดวิทยาและ... อ่านต่อ

"อาวุธร้าย" ทำลายปอด

สูบบุหรี่ นอกจากจะเผาเงินยังเผาไฟเข้าสู่ร่างกายเพราะบุหรี่เป็นอาวุธร้ายทำให้ปอดอักเสบและเกิดการอุดกั้นจนร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ความพิเศษของ "โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" (Chronic O... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
พุธ 17:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 11:00