นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นพ. วรรณยุทธ สวัสดิ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

17 Singhaclai Rd, ต.เวียง อ.เมือง อำเภอ เมืองเชียงราย Chang Wat Chiang Rai 57000

นพ. สุขสันต์ ตั้งสถาพร

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

นพ. ปุณณะ ปิยะศิลป์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ศิริ ศิริมานะพงษ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. สมศักดิ์ ธาราไชย

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสิริโรจน์

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000