พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

( กุมารเวช )

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ประเทศไทย

พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

( กุมารเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. เอกภพ อุทัยแสง

( กุมารเวช )

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

อ.พญ. สุดาทิพย์ ผาติชีพ

( กุมารเวช )

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

นพ. วิศรุต การุญบุญญานันท์

( กุมารเวช )

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ประเทศไทย 10220