นพ. สุขุม ศิลปอาชา

( ตา )

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ประเทศไทย 10220