พญ. ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

( ตา )

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

นพ. เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์

( ตา )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

อ.พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

( ตา )

โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์)

44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พญ. ชลธิชา จารุมาลัย

( ตา )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

( ตา )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310