นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

( ตา ผ่าตัดต้อกระจก , ผ่าตัดจอประสาทตา , เลเซอร์ตา )

โรงพยาบาล BNH

9/1, ถ.คอนแวนต์, แขวงสีลม เขตบางรัก กทม., 10500