นพ. สุขุม ศิลปอาชา

( ตา )

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ประเทศไทย 10220

พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน

( ตา )

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ประเทศไทย