ทญ. พรทิพย์ ชิวชรัตน์

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ทพ. สมชาย กมลรุ่งวรากุล

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ทพญ. นวภัทร์ ศากรวิมล

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ทพญ. ธนัชช์ปิยา สมสุข

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ทันตกรรม)

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ทพญ. ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ทันตกรรม)

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ทพญ. ดร. กมลพร วัฒนเสริมกิจ

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทพญ. วรรณพร ศิริวัฒนชาติ

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์

27/49 คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม