ทพญ สุกัญญา ชัยศุภรัศมีกุล

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์

27/49 คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม

ทพญ. ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

( ทันตกรรม ทันตกรรมจัดฟัน )

คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย

552/5 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400

ทพญ. นุโลม(หมอลม) ต้นแก้ว

( ทันตกรรม จัดฟัน, ถอนฟัน, รักษาคลองรากฟันกราม, รากเทียม, ฟัน... )

คลินิกทันตกรรมบ้านหมอลม

3/32 ถ.สถิตย์นิมานกาล ถ.ภูหล่น ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 095 610 9898

ทพ. ณพล วิชยศึกษ์

( ทันตกรรม ครอบฟัน ฟันปลอม ผ่าฟันคุด รักษาราก ขูดหินปูน อุดฟั... )

Dental Essence Clinic

1012 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.093-198-8800

ทพ. สมพล(หมอซัว) จังชัยศิริวัฒนา

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพ. เจนวิทย์ บรรจงรุจากุล

( ทันตกรรม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล )

คลินิกทันตกรรมแฟรี่เดนท์พลัส

26/5 หมู่ 8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 094 620 4009