ทพญ. สุพรรษา อภิรัตนธราธาร

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย

552/5 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400

ทพ. พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล

( ทันตกรรม )

ศูนย์ทันตกรรมสหทันตแพทย์ By NeoDent

1507 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ทพญ. ธีมน จงเฟื่องปริญญา

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทพญ. วัชรี ปิตุวงศ์

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทพ. สุรัตน์ แสงจินดา

( ทันตกรรม )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400