นพ. อติเทพ มงคลรัตน์นันต์

( ศัลยกรรมประสาท )

ลัลลลิตาคลินิกเวชกรรม

9/41 Workplace ราชพฤกษ์-จรัญ ซ.บางแวก 69 -เพชรเกษม48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

นพ. ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. มานิต สุชาตานนท์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. ณรงค์ ดุสิตานนท์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นพ. อนันต์ อนันทนันดร

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400