นพ. ณัฐ โพธิ์ปาน

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นพ. เลี้ยง สูงสว่าง

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. มงคล สุนทราคม

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นพ. สานิต แซ่ลิ้ม

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พ.ต.นพ. สายชล วียานนท์

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์

96/12 ถนนสายเอเชียตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000

พญ. จรัลภา สัมฤทธิ์วิลาส

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นพ. ประวิทย์ วนากุล

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310