นพ. ภาวิน เกษกุล

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. ศิริ ดำรงศักดิ์

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. อุศนา พรหมโยธิน

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รศ.นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

( หู คอ จมูก )

พี.เอ็ช.ซี. คลินิก (รักษานอนกรนและโรคการนอน)

61/19 ถ. พระรามเก้า ซอย 7 (อสมท) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

พญ. ลลิดา หว่านพืชน์

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. ชนิดา จันทร์ทิม

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นพ. พิริยะ อธิสุข

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย