พญ. ปิยะดา กองกมล

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์

96/12 ถนนสายเอเชียตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000

นพ. สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. ธีรศักดิ์ เพชรพลอยงาม

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์

96/12 ถนนสายเอเชียตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000

นพ. อดิศร มนูสาร

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต

89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

นพ. จีรวัส ศิลาสุวรรณ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. กนกพร ไชยกลาง

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นพ. ธวัชชัย จิรถาวรกุล

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย