นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

ถนน อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นพ. มรกต ไทยทองหลาง

( เวชศาสตร์ครอบครัว )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. พิชัย ลีระศิริ

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. อรรถพล ใจชื่น

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์

( กุมารแพทย์ )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700