นพ. ธนัช อินทร์เจริญ

( เวชศาสตร์ฉุกเฉิน )

โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต

89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

นพ. สุกิจ วิภูสัตยา

( เวชศาสตร์ฉุกเฉิน )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นพ. กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

( เวชศาสตร์ฉุกเฉิน )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นพ. เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นพ. เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล

( ศัลยกรรมประสาท )

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ประเทศไทย