นพ. ฐาปกรณ์ จิตตนูนท์

( เวชศาสตร์ป้องกัน ตรวจโรคทั่วไป )

ฐาปกรณ์คลินิกเวชกรรม

ฐาปกรณ์คลินิกเวชกรรม

นพ. วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล

( เวชศาสตร์ครอบครัว )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นพ. วันพรรษา อัศวรัตน์

( เวชศาสตร์ป้องกัน )

โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต

89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

( เวชศาสตร์ครอบครัว )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย

( เวชศาสตร์ครอบครัว )

โรงพยาบาลปิยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310