แพทย์จีน แก้วเก้า(หมอนาย) อ้นมณี

( แพทย์แผนจีน )

สวนกวางตุ้งคลินิก สาขาMRT หัวลำโพง

66-68 ซอยพระแก้ว ถนนไมตรีจิต ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

แพทย์จีน ชวินท์วุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล (หมอจีน เหรียญซงหมิง)

( แพทย์แผนจีน ไตเสื่อม ไตวาย เบาหวานลงไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เก... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แพทย์จีน ทัศลาภา (หมอแป้ง) แซ่เจียง

( แพทย์แผนจีน )

สวนกวางตุ้งสหคลินิก สาขา Senafest

สาขา BTS กรุงธนบุรี เสนาเฟสท์ เจริญนคร ชั้น 3 ห้อง 313 542, 542/1 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพ 10600.

แพทย์จีน ศศินิภา กายเจริญ (หมอจีน เฝิง เจี๋ย อวี่)

( แพทย์แผนจีน มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แพทย์จีน ประภัสสร(หมอกิ๊ฟ) รักชาติเกียรติกุล

( แพทย์แผนจีน อายุรกรรม )

สวนกวางตุ้งสหคลินิก สาขา Senafest

สาขา BTS กรุงธนบุรี เสนาเฟสท์ เจริญนคร ชั้น 3 ห้อง 313 542, 542/1 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพ 10600.

แพทย์จีน ธนภรณ์(หมอมาดี) แสงธรรมชัย

( แพทย์แผนจีน ความงาม อายุรกรรม ผิวหนัง )

สวนกวางตุ้งสหคลินิก สาขา Senafest

สาขา BTS กรุงธนบุรี เสนาเฟสท์ เจริญนคร ชั้น 3 ห้อง 313 542, 542/1 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพ 10600.

รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน ซุน ซื่อ จิ้ง

( แพทย์แผนจีน โรคอายุรกรรมทั่วไป โรคสมองและหลอดเลือดหัวใจ โรคทาง... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน สมฤดี คงคาวิฑูร (หมอจีน ฉี หุ่ย หลาน)

( แพทย์แผนจีน โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคตับและถุงน้ำดี โรคเต้านม และโรค... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แพทย์จีน เหอ ชวน ตี้

( แพทย์แผนจีน โรคทางผิวหนังและความงาม โรคติดเชื้อทางผิวหนัง แผลพ... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แพทย์จีน เจิ้ง เหลียง ฮ่าว

( แพทย์แผนจีน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกิดจากภูมิแพ้ต่าง ๆ รูม... )

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100