นพ. กัมพล ปิยะศิริศิลป์

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลศิครินทร์

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นพ. กัมพล ปิยะศิริศิลป์

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์)

44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พญ. สุกัลยา โกมลสุรเดช

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พญ. ศันสนีย์ ทศศิริ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700