นพ. สมชาติ นันทศิลปชัย

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

น.พ. สิทธิพร กำจัดภัย

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

นพ. ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

นพ. วัชรินทร์ พานิชเจริญ

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

นายแพทย์ ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล

( กระดูกและข้อ )

คลินิกกระดูกและข้อแพทย์ปราโมทย์ เทพารักษ์ กม.7

1515/38 หมู่2 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ