นพ. ประมุข มุทิรางกูร

(ศัลยแพทย์)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ศ.พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี

(ทางเดินหายใจและปอด)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. เฟื่องฟ้า คุณาดร

(เวชศาสตร์ฟื้นฟู (MD))

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์

(กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

(กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400