ทพ. ทศพล(หมอหนุ่ม) โอวัฒนา

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพ. สมพล(หมอซัว) จังชัยศิริวัฒนา

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพ. ชัยณรงค์ (หมอเอก) จรัสเลิศรังษี

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพ. จิตเดียว(หมอเดียว) ทรงจิตรัตน์

( ทันตกรรม รักษารากเทียม รักษารากฟัน ฟันปลอม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพญ. โสภาพรรณ(หมอจอย) แตงหอม

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพญ. อนงค์นาฏ(หมอแนท) เอี่ยมสุภา

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพญ. พิมพ์รวี(หมอมะเหมี่ยว) ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

( ทันตกรรม ครอบฟัน / เดือยฟัน / ฟันปลอมแบบถอดได้ / สะพานฟัน /... )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพญ. ศิระประภา(หมอซิน) วิจิตรปัญญาเมธี

( ทันตกรรม จัดฟัน ทันตกรรมทั่วไป )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590

ทพญ. โชษิตา(หมอโอปอ) ธีระเกษมสุข

( ทันตกรรม )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13000 โทร 080-5092490 , 063-9252590