Booking

นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม

กระดูกและข้อ

สังกัด :
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระดูกและข้อ ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, 2543

Memberships

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ภาษา

  • Thai
  • English
  • แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
        - การผ่าตัดข้อเข่าเทียม
        - การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
        - การผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด
        - การผ่าตัดเทคนิคแผลเล็กทางออร์โธปิดิกส์
        - Knee arthroplasty
        - Hip arthroplasty
        - Knee osteoarthritis
        - Avascular necrosis of hip
        - Computer assisted Surgery
 

รูปภาพ

image

วิ่งออกกำลังกาย = ข้อเข่าเสื่อม จริงหรือ?

จากผลการวิจัยพบว่าการวิ่งที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันการเสื่อมเร็วของข้อต่อได้อย่างดี แต่ผู้วิ่งก็ควรจะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลักในการวิ่ง ดังนี้ 1. สรีระทางด้านร่างกายของผู้วิ... อ่านต่อ


เวลาทำงาน