Booking

นพ. ธีรศักดิ์ พื้นงาม

ศัลยกรรมประสาท


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. ธีรศักดิ์ พื้นงาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมประสาท ( ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2

ภาษา

 • Thai
 • English
ประสบการณ์  
 • เป็นศัลยแพทย์ระบบสมองและประสาท มานาน 18 ปี ผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสมองมามากกว่า 3000 ราย 
 • มีประสบการณ์และผ่านการอบรมการผ่าตัดโดยใช้กล้องมามากกว่า 15 ปี 
 • เป็นหนึ่งในผู้เริ่มทำการผ่าตัดที่ฐานกะโหลกศีรษะในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2537 
 • เป็นผู้เริ่มทำการผ่าตัดในแนวทาง Minimally Invasive Neurosurgery มาตั้งแต่ปี 2537 
 • มีประสบการณ์ในการผ่าตัดสมองโดยใช้กล้อง Neuronavigator ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544-2545 มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมามากกว่า 100 ราย 
 • เป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดโดยใช้กล้อง Endoscope ผ่านทางช่องจมูก(โดยผ่านการอบรมจากต่างประเทศ)เพื่อผ่าตัดรักษาเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองมาตั้งแต่ปี 2545 
 • Workshop Spine Surgery ที่เชียงใหม่ปี 2550 
 • Hand-on Cadaveric Workshop Minimally Invasive Spine Surgery (Lumbar region)ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ 
 •  Live Surgery :Minimally Invasive Spine Surgery: Endoscopic Lumbar Dissectomy กรุงเทพฯ ปี 2550 
 • Training course for Endoscopic Operation of the Lumbar Spine at St.Anna Hospital Herne Germany 
 • The Second Innovation with Advanced Technique in Spine SurgeryLess Invasive Surgery in Lumbar Spine at the Spine and Spinal Cord Institute Seoul Korea

Videos

รูปภาพ

image

สาวออฟฟิศขี้เมื่อย ระวัง “หมอนรองฯอักเสบ” เผยขณะนี้ผ่าตัดเปลี่ยนได้แล้ว

  แพทย์เตือนสาวออฟฟิศขี้เมื่อย โดยเฉพาะหลังและคอ ให้สังเกตอาการ หากเมื่อย ชา หรือปวดร้าวจากคอไปที่สะบัก แขน และมือ ระวังเป็นอาการเริ่มต้นของหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
จันทร์ 13:00 - 15:00
พุธ 09:00 - 10:30