Booking

นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

สูตินรีเวช

เวชศาสตร์ครอบครัว

สังกัด :
โรงพยาบาลศิริราช

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี or โรงพยาบาลเจ้าพระยา

การศึกษา

  • วท.บ(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ภาษา

  • Thai
  • English
 

Videos

รูปภาพ

image

กิฟท์ (GIFT, Gamete intrafallopian transfer)

คือวิธีการที่ใส่เชื้ออสุจิ(ที่เตรียมแล้ว)และไข่ (sperm and egg) เข้าไปในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง 1 หรือ 2 ข้าง ทั่วๆไปจะใส่ไข่ 2  ฟองร่วมกับตัวเชื้ออสุจิ  5 หมื่นถึง 1 แส... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลธนบุรี
จันทร์ 18:00 - 20:00
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อังคาร 16:30 - 19:30
เสาร์ 13:00 - 15:00