Booking

พญ. ภัทนี สามเสน

ตา

สังกัด :
โรงพยาบาลศิริราช

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. ภัทนี สามเสน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ตา ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2

การศึกษา

  • วท.บ.
  • พ.บ.

วุฒิบัตร

  • ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา)
  • ว.ว. (จักษุวิทยา)

ภาษา

  • Thai
  • English
 

Videos

รูปภาพ

image

ใช้คอนแท็คเลนส์ปลอดภัย / โดย ผศ.พญ.ภัทนี สามเสน

คอนแท็คเลนส์เป็นเลนส์ขนาดเล็กที่ผลิตมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตาทดแทนการใช้แว่นตา มีการนำมาใช้หลายสิบปีแล้ว คอนแท็คเลนส์แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 ชนิด คือ แบบแข็ง และแบบนิ่ม โดยที... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
อาทิตย์ 09:00 - 12:00